Hướng dẫn hô biến CV để thuyết phục các nhà tuyển dụng Pháp

CV là tên viết tắt của Curriculum Vitæ, hay được gọi là sơ yếu lý lịch (resume). Đây là một từ gốc tiếng latin có ý nghĩa là “những diễn biến của cuộc đời” – déroulement de la vie. Một … Continuer de lire Hướng dẫn hô biến CV để thuyết phục các nhà tuyển dụng Pháp